Zakelijk gebruik privéauto, welke kosten zijn aftrekbaar?

28 jan

Zakelijk gebruik privéauto, welke kosten zijn aftrekbaar?

Veel ondernemers en zzp’ers hebben een privéauto waarmee ze ook zakelijk rijden. Daarbij is het vaak onduidelijk wat er nu als zakelijk is aan te merken. Misschien rijdt u wel meer zakelijk dan u denkt!

Aftrekpost. Als u als zelfstandig ondernemer of zzp’er uw privéauto ook zakelijk gebruikt, mag u € 0,19 per kilometer als aftrekpost opvoeren. Hiermee wordt uw fiscale winst verlaagd waardoor u dus minder inkomstenbelasting betaalt.
Zakelijk. Deze aftrekpost geldt voor zowel woon-werkverkeer als voor andere zakelijke kilometers, zoals het bezoeken van een klant of het bijwonen van een cursus. Ritten met een privékarakter komen er uiteraard niet voor in aanmerking.

Wat is uw doel?
Gemengde ritten. Bij gemengde ritten (die dus zowel een zakelijk als een privékarakter hebben) moet u kijken naar het hoofddoel van de rit.
Dat geldt bijvoorbeeld als u een zakelijk rit heeft en u onderweg omrijdt om uw kind naar school te brengen. In dat geval moeten deze omrijkilometers als privékilometers worden aangemerkt, maar de rest van de rit wordt als zakelijk gezien.
Of als u een zakelijke afspraak heeft in Friesland en u, omdat u toch in de buurt bent, een familielid opzoekt. Dan is er nog steeds sprake van een zakelijke rit, alleen moeten de eventuele omrijkilometers als privé worden aangemerkt.

Gebruikelijk. En wat nu als dit hoofddoel moeilijk te bepalen is? Bijvoorbeeld als u in het buitenland een zakelijk afspraak heeft en u daarna ook nog gaat skiën? In dat geval moet er worden gekeken of iemand die geen ondernemer is maar verder in dezelfde financiële en gezinssituatie verkeert als u, deze kilometers zou hebben gemaakt.
Als u een inkomen heeft waarbij het gebruikelijk is dat u gaat skiën in de winter, dan zal de rit als privé moeten worden aangemerkt (Hof Arnhem-Leeuwarden, 31.10.2013, GHARN:2013:7935).

All-invergoeding
Verder geen aftrek. De vergoeding van € 0,19 is overigens een all-invergoeding. Dit wil zeggen dat deze niet alleen bedoeld is om de brandstofkosten van de auto te dekken, maar álle kosten. Dus ook de afschrijving, parkeerkosten, boetes, winterbanden, etc. Dergelijke kosten kunnen dan ook niet zakelijk in aftrek worden gebracht.

Hoe zit het met de btw?
Onderhoud en brandstof. Voor de btw mag u een splitsing maken tussen het aantal zakelijke en het aantal privékilometers. Woon-werkverkeer wordt als privé aangemerkt.Tip. Vervolgens mag u de btw op de onderhoudskosten en brandstof naar rato van het zakelijk gebruik toch als voorbelasting aftrekken. Let op. U moet hiervoor wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

Als u geen sluitende kilometeradministratie heeft, kunt u ervoor kiezen om alle btw op de gebruikskosten van uw privéauto af te trekken en een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik op te voeren. Dit forfait is 1,5% van de cataloguswaarde incl. btw en bpm van uw privéauto.