Salarisadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is voor 4 Finenzz meer dan maandelijks een loonstrook uitdraaien. Wij zorgen ervoor dat de salarisbetaling van uw medewerkers punctueel en correct verloopt.

4 Finenzz geeft u inzicht in de toepassing en werkingssfeer van cao’s. Ook helpen we u met vragen rond loonheffingen, verzuim, pensioen en scholing van uw personeel. Verder denken we graag mee over het functie- en beloningsbeleid.

Zo brengen we uw salarisbeleid in lijn met uw totale personeelsbeleid. Daarbij houden we rekening met de kernwaarden van uw onderneming. Samen tillen we uw salarisadministratie naar een hoger plan.